Chính sách bảo mật

Chúng tôi quan tâm đến sự riêng tư của khách hàng. Chính sách bảo mật của chúng tôi mô tả các thông lệ bao gồm những loại thông tin chúng tôi nhận từ khách hàng và cách thức chúng tôi sử dụng, chia sẻ những thông tin này. Bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập các dữ liệu, bao gồm việc sưu tầm, sử dụng, xử lý và chia sẻ thông tin của bạn theo như mô tả trong chính sách bảo mật của chúng tôi, cũng như việc trao đổi và xử lý thông tin của bạn cho Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên toàn cầu mà chúng tôi có hoặc sử dụng cơ sở, dịch vụ, đối tác, bất kể nơi bạn đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xin lưu ý rằng luật pháp, thông lệ và tiêu chuẩn của quốc gia đang lưu trữ và xử lý thông tin của bạn có thể sẽ khác với quốc gia của bạn.

Thông tin chúng tôi thu nhập

Chúng tôi ghi nhận hoặc thu thập những thông tin khi chúng tôi điều hành và cung cấp dịch vụ, bao gồm khi bạn cài đặt, truy cập hay sử dụng dịch vụ

Thông tin khách hàng cung cấp

Thông tin tài khoản của bạn

Bạn cung cấp địa chỉ email, số điện thoại để tạo tài khoản cho Xemoto BUSINESS & Xemoto. Bạn cũng có thể sẽ phải thêm những thông tin khác như tên tài khoản, hình đại diện và số điện thoại di động.

Hỗ trợ khách hàng

Bạn nên cung cấp cho chúng tôi những thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ để chúng tôi có thể mang đến cho bạn dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất. Ví dụ: Bạn sẽ phải gửi cho chúng tôi một email với những nội dung liên quan đến việc vận hành của ứng dụng hoặc những vấn đề khác mà bạn gặp phải.

Thu nhập dữ liệu tự động

Thông tin đăng nhập và sử dụng

Chúng tôi thu nhập thông tin liên quan đến dịch vụ, chẩn đoán và hiệu suất. Nó bao gồm những thông tin về hoạt động của bạn (như: cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, cách thức bạn tương tác với những người dùng khác qua dịch vụ của chúng tôi và các dịch vụ tương tự), dữ liệu đăng nhập, chẩn đoán, sự cố, website, nhật kí hiệu suất và báo cáo.

Thông tin giao dịch

Nếu bạn chi trả cho dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ nhận các thông tin và biên bản xác nhận, như là hóa đơn thanh toán bao gồm dữ liệu từ ứng dụng hoặc bên thứ ba xử lý giao dịch của bạn

Thông tin thiết bị và kết nối

Chúng tôi thu thập thông tin thiết bị cụ thể khi bạn cài đặt, truy cập hay sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bao gồm những thông tin như model phần cứng, thông tin hệ điều này, thông tin trình duyệt, địa chỉ IP, thông tin mạng di động bao gồm số điện thoại và thiết bị nhận dạng. Chúng tôi sẽ thu thập vị trí thiết bị nếu bạn sử dụng tính năng định dạng vị trí, ví dụ khi bạn chọn chia sẻ vị trí của bạn liên kết với thông tin liên hệ của bạn, xem những vị trí gần kề hoặc những người dùng khác chia sẻ với bạn, hay những thông tin tương tự, được sử dụng cho mục đích chẩn đoán và khắc phục sự cố ví dụ như khi bạn có vấn đề với tính năng định dạng vị trí của ứng dụng.

Thông tin của bên thứ ba

Nhà cung cấp bên thứ ba

Chúng tôi hợp tác với các bên cung cấp thứ ba để giúp chúng tôi vận hành, cung cấp, phát triển, thấu hiểu, chỉnh sửa, hỗ trợ và quảng bá dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi làm việc với những công ty để phát triển ứng dụng, cung cấp cơ sở hạ tầng, phân phối và các hệ thống khác, cung cấp thông tin về bản đồ và địa điểm, quá trình xử lý thanh toán, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn cách thức khách hàng sử dụng dịch vụ và quảng bá dịch vụ của chúng tôi. Các nhà cung cấp này có thể sẽ cung cấp cho chúng tôi những thông tin về bạn trong những trường hợp nhất định; ví dụ, cửa hàng ứng dụng sẽ cung cấp cho chúng tôi các báo cáo để giúp chúng tôi chẩn đoán và khắc phục sự cố nếu có.

Dịch vụ bên thứ ba

Chúng tôi cho phép bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong việc kết nối với những dịch vụ bên thứ ba. Nếu bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi với nhiều dịch vụ bên thứ ba, chúng tôi có thể sẽ nhận được thông tin của bạn từ họ; ví dụ khi bạn sử dụng tài khoản Facebook hay Google để đăng nhập vào Xemoto BUSINESS & Xemoto. Xin vui lòng lưu ý điều khoản này khi sử dụng dịch vụ bên thứ ba, các điều khoản và chính sách bảo mật của họ sẽ quản lý việc bạn sử dụng những dịch vụ đó.

Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng tất cả thông tin chúng tôi có để giúp chúng tôi vận hành, cung cấp, phát triển, thấu hiểu, chỉnh sửa, hỗ trợ và quảng bá dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi vận hành và cung cấp dịch vụ bao gồm dịch vụ hỗ trợ khách hàng, cải tiến và nâng cấp dịch vụ. Chúng tôi hiểu cách thức khách hàng sử dụng dịch vụ và phân tích, sử dụng những dữ liệu thông tin mà chúng tôi có để đánh giá và nâng cao dịch vụ của chúng tôi, tìm kiếm, phát triển và kiểm nghiệm những dịch vụ và tính năng mới, tiến hành những hoạt động khắc phục sự cố. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để phản hồi khi bạn liên hệ chúng tôi.

Sự an toàn và tính bảo mật

Chúng tôi kiểm chứng các tài khoản và hoạt động, đồng thời tăng cường an toàn và bảo mật cho dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như điều tra các hoạt động đáng ngờ hoặc vi phạm điều khoản sử dụng và đảm bảo dịch vụ của chúng tôi được sử dụng hợp pháp.

Truyền thông về dịch vụ

Chúng tôi thông báo với bạn về dịch vụ và các tính năng, và để bạn biết về các điều khoản, luật lệ cũng như những cập nhật quan trọng khác

Không có quảng cáo bên thứ ba

Chúng tôi không chấp nhận việc quảng cáo cho bên thứ ba trên MOTO. Chúng tôi không có ý định sẽ quảng bá cho họ, nếu có chúng tôi sẽ cập nhật điều khoản này.

Quản lý thông tin của bạn

Nếu bạn muốn quản lý, thay đổi hay xóa thông tin của mình, chúng tôi cho phép bạn thực hiện điều đó thông qua các công cụ sau:

Thay đổi địa chỉ email, số điện thoại di động, tên và ảnh đại diện

Bạn phải thay đổi số điện thoại di động. địa chỉ email và địa chỉ công ty bằng tính năng cài đặt trong ứng dụng. Đồng thời bạn cũng phải thay đổi tên và ảnh đại diện.

Xoá tài khoản MOTO

Để xóa tài khoản Xemoto, bạn không được có giao dịch thuê xe đang còn chờ xử lý. Điều này có nghĩa là đối với người dùng Xemoto (1) bạn phải trả lại xe cho chủ cửa hàng cho thuê xe máy và (2) bạn không có nợ chủ cửa hàng cho thuê xe gắn máy tiền thuê xe. Nếu thỏa mãn được tất cả các điều kiện trên, bạn có thể xóa tài khoản Xemoto của mình bất cứ lúc nào (bao gồm việc bạn muốn thu hồi lại những thỏa thuận để chúng tôi sử dụng thông tin của bạn trước đó) bằng tính năng xóa tài khoản trong ứng dụng. Một khi bạn xóa tài khoản Xemoto của mình, hồ sơ của bạn và tất cả lịch sử giao dịch xe của bạn sẽ được xóa trong dịch vụ của chúng tôi, cũng như là tất cả thông tin khác của bạn mà chúng tôi không còn cần sử dụng để vận hành và cung cấp dịch vụ. Xin lưu ý rằng nếu bạn chỉ xóa ứng dụng dịch vụ của chúng tôi từ thiết bị của bạn mà không xóa trong tính năng cài đặt trong ứng dụng, những thông tin của bạn có thể vẫn được lưu trữ. Xin vui lòng ghi nhớ điều này khi bạn xóa tài khoản, việc này sẽ không ảnh hưởng đến những thông tin của người dùng khác liên quan đến bạn, ví dụ như lịch sử giao dịch của họ.

Luật lệ và sự bảo vệ

Chúng tôi có thể sẽ thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ thông tin của bạn nếu chúng tôi tin rằng điều này hợp lý và cần thiết để: (a) trả lời cho luật hoặc quy định hiện hành, cho quá trình hợp pháp hoặc dưới sự yêu cầu của chính quyền; (b) thi hành các điều khoản của chúng tôi và các điều lệ, chính sách hiện hành khác,bao gồm việc điều tra các hành vi tội phạm tiềm ẩn; (c) phát hiện, điều tra, ngăn chặn, gian lận địa chỉ và những hoạt động trái pháp luật khác, bảo mật hoặc vấn đề kỹ thuật; hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của người dùng, hay chúng tôi và những bên khác.

Hoạt động toàn cầu của chúng tôi

Bạn đồng ý với các điều khoản của chúng tôi, bao gồm việc thu thập, sử dụng, xử lý và chia sẻ thông tin của bạn, đã được nhắc đến trong Chính sách bảo mật này, cũng như việc chuyển đổi và xử lý thông tin của bạn sang Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên toàn cầu mà chúng tôi có hoặc sử dụng cơ sở, nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác, bất kể nơi bạn đang sử dụng Dịch vụ. Bạn nên lưu ý rằng, quy định và tiêu chuẩn của quốc gia nơi thông tin của bạn được lưu trữ hoặc xử lý có thể khác với thông tin của quốc gia của bạn đang sinh sống.

Cập nhật các chính sách của chúng tôi

Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách bảo mật của mình. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo về việc sửa đổi này một cách thích đáng. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Chính sách bảo mật của chúng tôi – đã được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với sự thay đổi Chính sách bảo mật của chúng tôi, bạn sẽ phải ngưng sử dụng dịch vụ. Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi theo từng thời điểm.

Chính sách hình ảnh

Khi nhận được xe, người dùng Xemoto sẽ xác minh xem tình trạng của chiếc xe có giống với miêu tả của chủ cửa hàng hay không, nếu không, người dùng Xemoto có thể yêu cầu đổi một chiếc xe khác hoặc huỷ yêu cầu thuê xe nếu cần. Xin lưu ý rằng, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các hình ảnh của chủ cửa hàng đưa lên.

Hình ảnh đại diện của người dùng

Hình ảnh đại diện của tài khoản Xemoto của bạn có thể là một hình ảnh nào đó thể hiện bạn. Ví dụ của những hình ảnh mang tính đại diện bao gồm địa lý, vật nuôi, ô tô, tranh biếm họa, hình đại diện. Hình ảnh đại diện không được chứa các yếu tố thô tục, thành kiến, khiêu gợi, vi phạm quyền sở hữu hoặc ảnh hưởng đến người dùng khác hay ban quản lý MOTO. Những hình ảnh vi phạm chính sách này sẽ bị gỡ bỏ, và người dùng đó sẽ bị báo cáo vi phạm

Chính sách về xăng xe

Chủ sở hữu phải cung cấp ít nhất 0.5l (nửa lít) xăng vào lúc xe được bắt đầu cho thuê. Chi phí này sẽ không được trả lại cho chủ sở hữu.

Khách hàng không cần phải đổ xăng lại hay trả lại chi phí này cho chủ sở hữu.

Xăng còn trong xe khi khách hàng trả xe sẽ không được trả lại, vì vậy xin vui lòng lên kế hoạch cho chuyến đi của mình một cách phù hợp.

Chính sách thanh toán

Bất kỳ các giao dịch nào khi được thực hiện thông qua việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi đều phải được thanh toán bằng đồng Việt Nam (VNĐ) theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc không sử dụng VNĐ có thể vi phạm yêu cầu của các nhà quản lý tài chính và / hoặc cơ quan thuế. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề pháp lý, tiền phạt hoặc tranh chấp nào phát sinh từ việc giải quyết các giao dịch bằng một loại tiền tệ khác ngoài VNĐ. Chúng tôi khuyến khích người dùng ứng dụng Xemoto BUSINESS chấp nhận thanh toán bằng VNĐ đối với các giao dịch tiền mặt.

Chính sách hoàn trả

Trong quá trình trả xe, chủ sở hữu sẽ kiểm tra tình trạng xe để đảm bảo các nó còn hoạt động tốt và không có thiệt hại nào; nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra, người dùng Xemoto phải chịu trách nhiệm thanh toán cho các thiệt hại này. Xin lưu ý rằng chúng tôi không liên quan đến bất cứ vấn đề nào phát sinh giữa hai bên.

Những điều cấm

Liên quan đến các hoạt động bị cấm dưới đây về việc khách hàng thuê xe từ Xemoto BUSINESS. Đây sẽ là cơ sở để tạm ngừng hoặc chấm dứt tư cách thành viên.

  • Lái xe khi say xỉn là vi phạm pháp luật, và là mối đe dọa nghiêm trọng cho khách hàng cũng như những người lái xe khác
  • Đưa xe cho người khác sử dụng và đó không phải là người đăng ký sử dụng xe
  • Sử dụng xe để tham gia đua xe.
  • Sử dụng xe để làm chuyện phạm pháp
  • Sử dụng xe để vận chuyển các chất dễ cháy, chất độc hại, dễ bay hơi, nguy hiểm hoặc bất hợp pháp
  • Tráo đổi xe
  • Sử dụng nhiên liệu không thích hợp

Tạm ngưng và Chấm dứt tài khoản

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, tạm ngưng, hoặc chấm dứt tài khoản vĩnh viễn, một số hoặc tất cả các Dịch vụ (bao gồm Nội dung và các thiết bị mà Dịch vụ được truy cập), đối với bất kỳ hoặc tất cả người dùng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo . Bạn thừa nhận rằng Công ty có thể làm như vậy theo quyết định riêng của mình. Bạn cũng đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bạn về bất kỳ sửa đổi nào, tạm ngưng hoặc chấm dứt Dịch vụ.

Nếu người dùng vi phạm bất kỳ chính sách hoặc cam kết nào thì sẽ bị đình chỉ, tạm ngưng hoặc chấm dứt Dịch vụ.

Tranh chấp

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa người dùng Xemoto BUSINESS và người dùng Xemoto, chúng tôi không có trách nhiệm dàn xếp, giải quyết hoặc đền bù cho người dùng.

Bạn sẽ tự bảo vệ và bồi thường tất cả các yêu cầu, đòi hỏi, kiện tụng, các chi phí như phí toà án, phí luật sư, các thiệt hại như thiệt hại do hậu quả, thiệt hại do bồi thường, thiệt hại tài sản, thương tích, trộm cắp, v.v.., cũng như, liên quan đến việc sử dụng dịch vụ không giới hạn, bao gồm hư hỏng về xe, thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản; và cũng không liên quan đến chúng tôi bao gồm, Công ty TNHH MTV Blue Otter, Công ty CP Blue Otter, giám đốc, nhân viên hay bất kỳ đại lý nào.

Trong trường hợp bắt buộc phải cung cấp thông tin của người dùng với chính quyền, đại diện pháp lý hoặc toà án tư pháp. Chúng tôi buộc phải cung cấp các thông tin có sẵn theo Chính sách dữ liệu của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào về các điều khoản, xin vui lòng liên hệ chúng tôi

chnh-sch-bo-mt-bull-xemoto-designed-in-vietnam-for-vietnam