Điều Khoản Dịch Vụ

Chúng tôi – Công ty TNHH MTV Blue Otter cung cấp một nền tảng cho dịch vụ thuê xe và những dịch vụ khách cho khách hàng trên toàn thế giới. Xin vui lòng đọc các điều khoản dịch vụ của chúng tôi để hiểu rõ hơn về những gì bạn sẽ nhận được khi sử dụng ứng dụng Xemoto BUSINESS và Xemoto. Bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ (“điều khoản”) bằng việc cài đặt, truy cập hay sử dụng ứng dụng, dịch vụ. tính năng, phần mềm hay trang web (gọi chung là “ dịch vụ”)

Về dịch vụ của chúng tôi

Đăng ký

Bạn phải đăng ký với dịch vụ của chúng tôi những thông tin xác thực, cung cấp địa chỉ email hiện tại của bạn, nếu có sự thay đổi, vui lòng cập nhật lại địa chỉ email bằng việc sử dụng tính năng thay đổi trong ứng dụng. Bạn đồng ý nhận tin nhắn (đẩy thông báo và thông báo ứng dụng bổ sung) từ chúng tôi với các mã để sử dụng dịch vụ.

Tuổi

Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn phải đủ 18 tuổi (hoặc độ tuổi lớn hơn được yêu cầu ở quốc gia của bạn được quyền sử dụng dịch vụ mà không cần sự giám sát của bố mẹ)

Thiết bị và phần mềm

Bạn phải cung cấp thiết bị, phần mềm và dữ liệu kết nối cố định để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, nếu không chúng tôi e rằng sẽ không thể phục vụ được. Chỉ cần bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tải xuống và cài đặt bản cập nhật, bao gồm các bản cập nhật tự động.

Phí, Thuế và Hoàn trả

Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả gói dữ liệu của nhà cung cấp và các khoản phí, thuế khác liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sẽ tính phí cho dịch vụ, bao gồm các khoản thuế hiện hành. Chúng tôi sẽ không hoàn tiền cho các dịch vụ của mình, trừ khi pháp luật yêu cầu. Điều này nghĩa là sẽ không có khoản tiền hoàn lại nào cho bất kỳ giao dịch nào xảy ra giữa những thoả thuận của người dùng và đối với bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi được uỷ quyền và có quyền thực hiện. Tất cả những giao dịch diễn ra trên nền tảng thông qua việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi chỉ là bước cuối cùng của giao dịch. Bất kỳ hay tất cả người dùng sử dụng dịch vụ của chúng tôi có thể sẽ phải nộp thuế thu nhập theo pháp luật. Trách nhiệm của người dùng là thanh toán các khoản: thuế, chi phí, hoặc bất kỳ chi phí nào khác phát sinh từ doanh thu của việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

iu-khon-dch-v-bull-xemoto-designed-in-vietnam-for-vietnam